Milieubeleidsplan

Het milieubeleidsplan bevat het uit te voeren milieubeleid op hoofdlijnen. Er is geen plicht, wel een bevoegdheid om een milieubeleidsplan te maken. Het college bereidt het plan voor en de raad stelt het plan vast. Het plan komt tot stand door een inspraakprocedure, dit in tegenstelling tot het milieuprogramma. Specifiek te voeren beleid voor bijvoorbeeld natuur en water staan beschreven in aparte beleidsnota's. Het milieubeleidsplan is geen statisch document; het wordt periodiek geactualiseerd. Het milieubeleidsplan is de basis voor het jaarlijks te maken milieuprogramma.

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft in de vergadering van 26 april 2011 het gemeentelijk milieubeleidsplan 2011 – 2014 vastgesteld. De nota bevat in hoofdlijnen het gemeentelijk milieubeleid voor de komende 4 jaren. de Hoofdfunctie van de beleidsnota is dat het de kaders, de hoofdlijnen en de richting aangeeft van het te voeren milieubeleid. De beleidsnota is bedoeld als afstemmingskader tussen het eigen milieubeleid en dat van andere overheden. 

Het milieubeleidsplan 2011-2014 kunt u hier downloaden