Winterkamperweg 30 Markelo (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Winterkamperweg 30 Markelo".

Van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Winterkamperweg 30 Markelo" voor een ieder 
ter inzage.

Op de locatie Winterkamperweg 30 bevindt zich een verouderd recreatiepark. Op het park bevinden zich 180 standplaatsen voor caravans, toercaravans en passanten. Daarnaast staan op het park twee bedrijfswoningen en een gebouw met centrale voorzieningen waaronder een buitenzwembad en een sanitair gebouw. Initiatiefnemer is voornemens om de kwaliteit van het park te verbeteren, zodat het aanbod op het park beter aansluit op de behoefte van de (toekomstige) recreant. Het nieuwe plan gaat uit van het verwijderen van de huidige stacaravans en het plaatsen van 125 nieuwe accommodaties, bestaande uit luxe stacaravans tot 70 m2 en grotere accommodaties. Daarnaast wordt een nieuw receptiegebouw gerealiseerd. Tevens wordt in de toekomst één bedrijfswoning omgezet naar een reguliere woning. Het plaatsen van accommodaties met een oppervlakte van meer dan 70 m2 en het herbestemmen van één bedrijfswoning naar een reguliere woning is niet in overeenstemming met het  geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

13 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.