Bentelo Buiten + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan “Bentelo Buiten” onherroepelijk.

Op 2 maart 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Bentelo Buiten” vastgesteld.

In de in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie “Bentelo 2030” is de woonlocatie “Bentelo Buiten” opgenomen. Het voornemen is om in deze uitbreidingswijk van Bentelo 12 woningen te bouwen. Op basis van de verdeling uit het marktonderzoek wordt in het plan uitgegaan van 6 rijwoningen, 2 vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kappers. 
Om optimaal aan de wensen van de inwoners van Bentelo tegemoet te komen, is gekozen het vervolgtraject samen met de toekomstige eigenaren van de woningen op te zetten. Dit maakt dat de ontwikkeling van Bentelo Buiten een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project (CPO) wordt, waarbij de lokale bevolking de plek van een projectontwikkelaar inneemt. Door de gemeente worden alleen een aantal technische eisen gesteld, zodat er voor de Benteloërs voldoende ruimte is om zelf invulling aan hun woonomgeving.

Tegen dit sluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het beroep is ingetrokken en het bestemmingsplan “Bentelo Buiten” is daardoor op 
4 april 2022 onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

 

U kunt onderstaand stuk ook digitaal in pdf-formaat inzien:

 

4 april 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.