Beukenlaan ong

Bestemmingsplan "Bentelo, herziening Beukenlaan ong." onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 14 februari 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Bentelo, herziening Beukenlaan ong." onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het creëren van een bouwmogelijkheid voor één woning.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 13 april 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

17 mei 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.