Enkelaarsweg ong. Markelo + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo " onherroepelijk.

Op 26 november 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo " vastgesteld.

Voor het terrein aan de Enkelaarsweg is een plan ontwikkeld voor een nieuw landgoed van 16 hectare met een landhuis en één woning. Op de voormalige cultuurgronden worden twee woonbestemmingen mogelijk gemaakt, waarop een landhuis met een minimale inhoudsmaat van 1.000 m3 en een extra woning van maximaal 750 m3 worden gerealiseerd.  Als maatschappelijke tegenprestatie voor de ontwikkeling van het landgoed zal 4,5 hectare cultuurgrond worden ingericht als bos- en/of natuurterrein en wordt het geheel opengesteld voor het publiek (wandelaars). Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 5 december 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 16 januari 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

5 februari 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.