Gorsveldweg 13, Hengevelde

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Gorsveldweg 13 Hengevelde" onherroepelijk.

Op 18 september 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Gorsveldweg 13 Hengevelde" vastgesteld.

Door deelname aan de rood voor rood-regeling kan aan de Gorsveldweg bij nummer 13 een woning worden toegevoegd. Al eerder is op het erf de bouw van een tweede woning mogelijk gemaakt. De plannen zijn gewijzigd waarbij onder andere de Gorsveldweg wordt verlegd. 

De sloop voor toepassing van de rood voor roodregeling is afkomstig van de Bentelosestraat 55a te Bentelo. Om die reden wordt het agrarisch bouwvlak verkleind en de aanduiding intensieve tak verwijderd. Om  deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening opgesteld

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 8 november 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

21 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.