Landgoed Warmelo, Diepenheim

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo" onherroepelijk.

Op 18 december 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo" vastgesteld.

Het landgoed bestaat uit een kasteel met omliggende kasteeltuin en park, waarin verscheidene gebouwen zijn gelegen. Op het terrein wordt een verscheidenheid aan recreatieve activiteiten georganiseerd. Om het landgoed een duurzaam en toekomstbestendig bestaan te geven, is de wens ontstaan om de recreatieve en horeca gerelateerde activiteiten uit te breiden. Het voornemen bestaat om voor deze functies een bestaande veldschuur aan te wenden. De veldschuur is gelegen in een boomgaard op het noordelijke gedeelte van het landgoed. 

Hoofdzakelijk bestaat de ontwikkeling uit:

  • Het verbouwen en vergroten van een bestaande veldschuur met 88 meter tot circa 248 m2 voor het gebruik als horecagelegenheid;
  • Het bouwen van een koetsenmuseum van 248 m2 aanpandig aan de veldschuur;
  • Het gebruik van de buitenruimte bij de veldschuur als theetuin;
  • Het realiseren van een half verhard parkeerterrein en het aanleggen van een wandelpad tussen het parkeerterrein en de veldschuur.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 december 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 februari 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

27 februari 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.