Natuurontwikkeling Deldenerbroek, Ambt Delden

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening natuurontwikkeling Deldenerbroek” onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 12 januari 2016 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening natuurontwikkeling Deldenerbroek” onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de aanleg van nieuwe natuur.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 28 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 10 maart 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.