Plasdijk 9 Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Plasdijk 9 Markelo" onherroepelijk.

Op 27 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Plasdijk 9 Markelo" vastgesteld.

Op het perceel Plasdijk 9 in Markelo is een agrarisch perceel aanwezig met een bedrijfswoning met inwoning en meerdere schuren. De schuren zijn momenteel in gebruik ten behoeve van een metaalbedrijf, opslag en pensionpaardenstalling. Initiatiefnemer wenst de huidige bestemming 'Agrarisch met waarden' te wijzigen naar een passende bestemming conform het huidige gebruik. Daarvoor is dit wijzigingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 juli 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 7 september 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

7 september 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.