Pluimersdijk 7, Diepenheim

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim" onherroepelijk.

Op 13 september 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim" vastgesteld.

Aan de Pluimersdijk 7 te Diepenheim bevindt zich een woonperceel met een karakteristieke schuur (Schöppe) en een kippenschuur. Het plan is om met toepassing van de Vab-regeling de karakteristieke schuur te verbouwen en in gebruik te nemen als woning, de kippenschuur te slopen en een nieuw bijgebouw te realiseren. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 22 september 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 3 november 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

3 november 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.