Slagendijk en Petersweg 5-5a, Markelo

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5a Markelo” onherroepelijk.

Op 10 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5a Markelo” vastgesteld.

Aan de Petersweg 5/5a te Markelo is een agrarisch erf met een intensieve veehouderij en een hoefsmederij aanwezig. De varkenshouderij is gestaakt. De nevenfunctie wordt voortgezet. Initiatiefnemers zijn van plan om in het kader van de Rood voor Rood regeling op de locaties Petersweg 5/5a en Slagendijk te Markelo  ruim 1000 m² aan landschapsontsierende bebouwing te slopen. Hierdoor mag één compensatiewoning worden gebouwd op het perceel aan de Slagendijk. Beide locaties worden landschappelijk ingepast.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 24 juli 2019 een uitspraak gedaan en heeft het beroep ongegrond verklaard.. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5a Markelo” onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt de stukken ook digitaal in pdf-formaat inzien:

4 september 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.