Veegplan 2018

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2018" onherroepelijk.

Op 10 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2018" vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In het Veegplan 2018 zijn 20 particuliere initiatieven opgenomen. Daarnaast zijn er een aantal ambtelijke reparaties doorgevoerd en zijn de regels van het geldende bestemmingsplan verduidelijkt.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is op 1 oktober 2018 weer ingetrokken. Hierdoor is bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2018" onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

31 oktober 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.