Noordwal 72 coördinatieregeling

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning nieuwbouw appartementencomplex Noordwal 72 te Delden onherroepelijk (coördinatieregeling).

Op 19 december 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Delden-Noord, herziening Noordwal 72”  vastgesteld. Daarnaast is op dezelfde datum een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een appartementencomplex met 15 appartementen en het aanleggen van een uitrit (uitkomend op de Noorderhagen) op het adres Noordwal ong. (ter plaatse van huisnummer 72) en de Noorderhagen ong. (tussen de huisnummers 31 en 35) in Delden.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning hebben met ingang van 11 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 22 februari 2024 onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in te zien:

22 februari 2024.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.