Peperkampweg coördinatieregeling

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning plan bouw appartementencomplex aan de Peperkampweg in Delden onherroepelijk (coördinatieregeling).

Op 17 december 2013 is het bestemmingsplan “Delden-Noord, herziening Peperkampweg”  gewijzigd vastgesteld. Daarnaast is op 28 januari 2014 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een appartementencomplex, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van drie uitritten (1 x ter hoogte van het Bloemendaal, 1 x tegenover Peperkampweg 27 en 1x tegenover Nieuwstraat 2) op het adres Peperkampweg 28 en 30 in Delden.

Hiertegen is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 11 februari 2015 een uitspraak gedaan en heeft de beroepen deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in te zien:

25 februari 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.


U kunt onderstaand stuk digitaal (pdf) inzien: