Bestemmingsplan en omgevingsvergunning plan bouw appartementencomplex aan de Peperkampweg in Delden onherroepelijk (coördinatieregeling).

Op 17 december 2013 is het bestemmingsplan “Delden-Noord, herziening Peperkampweg”  gewijzigd vastgesteld. Daarnaast is op 28 januari 2014 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een appartementencomplex, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van drie uitritten (1 x ter hoogte van het Bloemendaal, 1 x tegenover Peperkampweg 27 en 1x tegenover Nieuwstraat 2) op het adres Peperkampweg 28 en 30 in Delden.

Hiertegen is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 11 februari 2015 een uitspraak gedaan en heeft de beroepen deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BPSDxPeperkamp2010-/NL.IMRO.1735.BPSDxPeperkamp2010-VS20. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingslan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

25 februari 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.


U kunt onderstaande bestanden ook digitaal (pdf) inzien:

De uitspraak van de Raad van State
Het raadsvoorstel en –besluit vaststelling bestemmingsplan
Zienswijzennotitie
Raadsvoorstel en –besluit toepassing coördinatieregeling

Overwegingen bij de activiteit bouwen
Overwegingen bij de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren
Overwegingen bij de activiteit uitrit aanleggen of veranderen

De aanvraag omgevingsvergunning
Documentenlijst
Tekening A-01 Situatie (gewijzigd)
Tekening A-02 Gebouw A – begane grond (gewijzigd)
Tekening A-03 Gebouw A – 1e verdieping
Tekening A-04 Gebouw A – 2e verdieping
Tekening A-05 Gebouw B – begane grond
Tekening A-06 Gebouw B – 1e verdieping
Tekening A-07 Gebouw B – 2e verdieping
Tekening A-08 Gebouw A Gevels
Tekening A-09 Gebouw G Gevels
Tekening A-10 Doorsneden
Tekening A-11 Overzicht appartementen
Tekening A-12 Details
Tekening A-13 Gebouw A – Dakoverzicht
Tekening A-14 Gebouw B – Dakoverzicht
Bijlage 1 Toetsing omgevingsvergunning
Bijlage 2 EPG-berekening
Bijlage 3 Kleur- en materialenstaat
Bijlage 4 Foto's omgeving
Bijlage 5 VenG-plan
Rapport constructieve uitgangspunten
Tekeningen- en verzendlijst bouwaanvraag
Funderingsoverzicht gebouw A
Funderingsoverzicht gebouw B
Constructieoverzicht Begane grond gebouw A
Constructieoverzicht Begane grond gebouw B
Constructieoverzicht 1e verdieping gebouw A
Constructieoverzicht 1e verdieping gebouw B
Constructieoverzicht 2e verdieping gebouw A
Constructieoverzicht 2e verdieping gebouw B
Constructieoverzicht dakvloer gebouw A
Constructieoverzicht dakvloer gebouw B
Doorsneden gebouw A
Doorsneden gebouw B
3D-weergave gebouw A en gebouw B
Dak overzicht gebouw A
Dak overzicht gebouw B
EWF-fundering gebouw B
EWF-fundering gebouw A
Installaties woning type A
Installaties woning type B
Installaties woning type C
Ventilatieberekening gebouw A
Ventilatieberekening gebouw B
Ventilatieberekening woning type A
Ventilatieberekening woning type B
Ventilatieberekening woning type C
Tekening W-installaties gebouw A
Tekening W-installaties gebouw B
Veiligheidstekening gebouw A 
Veiligheidstekening gebouw B
Bezonningsonderzoek
Doorsnede tekening dwarsprofiel
E-mail Wonen Delden
De beschikking omgevingsvergunning

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/delden/peperkampweg-cooerdinatieregeling.html