St. Elisabeth coördinatieregeling + aanvulling op de welstandsnota

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning plan nieuwbouw verpleeghuis St. Elisabeth te Delden onherroepelijk (coördinatieregeling).

Op 24 september 2013 is het bestemmingsplan “Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.” gewijzigd vastgesteld. Daarnaast is op 25 september 2013 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een verpleeghuis op het adres Langestraat 74 in Delden.

Hiertegen is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft bij brief van 1 april 2014 laten weten dat het beroepschrift is ingetrokken. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in te zien:
- tijdens openingstijden in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor;
- op onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’;- via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

16 april 2014.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.