Goor-Noord

Bestemmingsplan “Goor-Noord” onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 31 mei 2016 het bestemmingsplan “Goor-Noord” vastgesteld.

Het plan voorziet in actualisering van verschillende bestemmingsplannen aan de noordzijde van Goor. Het betreft het gebied dat begrensd wordt door de D.J. Bunschotenstraat, de Molenstraat, de Enterseweg, het bedrijventerrein Zenkeldamshoek, hert bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente en het bestemmingsplan de Whee. Het plangebied omvat in grove belijning het plan Spechthorst/de Whee inclusief sportpark 't Piepwillem en het T.S.B.-terrein. Het doel is om de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. 

Het gaat hier om een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep is op 12 januari 2017 ingetrokken. Hiermee is het bestemmingsplan “Goor-Noord” onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

25 januari 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.