Goor-Oost

Bestemmingsplan "Goor-Oost" onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 12 januari 2016 het bestemmingsplan "Goor-Oost" vastgesteld.
Het plan voorziet in actualisering van verschillende bestemmingsplannen aan de oostzijde van Goor. Het betreft het gebied dat begrensd is door de spoorlijn Zutphen-Hengelo, de Hengevelderstraat, de Molenstraat, de Enterseweg, het bestemmingsplan Zenkeldamshoek en het plan Buitengebied. Het plangebied omvat in grove belijning de woonwijk Heeckeren, het gebied Kloosterlaan, de woonwijk 't Gijmink en het gebied Gondalaan.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 7 september 2016 een uitspraak gedaan en heeft het beroep voor een deel niet-ontvankelijk en voor een deel ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Goor-Oost" onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

14 september 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.