Haven

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Haven (Goor)" onherroepelijk.

Ter uitvoering van de tussenuitspraak van de Raad van State van 24 december 2014 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente op 24 maart 2015 het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Haven (Goor)" opnieuw gewijzigd vastgesteld. De tussenuitspraak is in dit plan verwerkt.

Achtergrond
Het plan heeft betrekking op het bestaande bedrijventerrein langs het Twentekanaal te Goor en de directe omgeving daarvan. Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn Zutphen-Hengelo in het noorden, de Rondweg in het oosten, de zuidelijke oever van het Twentekanaal in het zuiden en de woonwijk Kevelhammerhoek in het westen.

Beroep
Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het opnieuw gewijzigd vastgestelde plan en heeft het daar tegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Haven (Goor)" onherroepelijk geworden.

Ter inzage
Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

26 augustus 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.