Omgevingsvergunning - activiteit slopen

Als er gebouwd, verbouwd of aangebouwd wordt, is de kans groot dat u gaat slopen. In dat geval kan het zijn dat u een sloopmelding moet indienen. Wanneer een bestemmingsplan het voorschrijft heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen nodig. In sommige gevallen is slopen vergunningsvrij.

U heeft een activiteit slopen nodig wanneer dit in het bestemmingsplan is opgenomen. 

  • meer dan 10 m³ afval en/of
  • asbest aanwezig

Op het omgevingsloket kunt u controleren of u voor uw sloopwerkzaamheden een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen of een sloopmelding nodig heeft. Een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

  • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie;
  • kadastrale situatie;
  • kleurenfoto’s;
  • asbestinventarisatie onderzoek conform SC-540;
  • in sommige gevallen kan ook een sloopveiligheidsplan worden gevraagd.
  • minder dan 10 m³ sloopafval;
  • er zit geen asbest in het te slopen bouwwerk;
  • het betreft geen monument.

De norm van 10 m³ sloopafval is bepaald aan de hand van de inhoudsmaat van een kleine container. Bij een 'kleine' verbouwing heeft u vaak minder dan 10 m³ aan sloopafval.