Omgevingsvergunning - activiteit uitrit aanleggen of veranderen

Een omgevingsvergunning voor de activiteit "Uitrit aanleggen of veranderen" (inritvergunning) heeft u nodig voor het laten realiseren van een uitrit naar de openbare weg. Controleer met de vergunningencheck op het omgevingsloket of u ook nog andere vergunningen nodig heeft. Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om vooroverleg te plegen met de gemeente. Een omgevingsvergunning voor de activiteit "uitrit aanleggen of veranderen" vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

  • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie.

Uw aanvraag wordt door de gemeente getoetst en de vergunning wordt geweigerd:

  1. ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;
  2. indien de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  3. indien door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, of
  4. indien sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Het aanleggen van de uitrit gebeurt door de gemeente. De uitvoering van een uitrit is afhankelijk van de locatie. De maximale breedte van een uitrit naar een woonperceel is 4 meter, binnen bebouwde kom. De kosten van de aanleg van de uitrit door de gemeente worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Omdat de kosten per situatie verschillen is het niet mogelijk om vooraf een prijsindicatie te geven.

Omgevingsvergunning activiteit uitrit aanleggen of veranderen     € 173,20

Voor iedere activiteit worden afzonderlijk kosten in rekening gebracht. Maakt u gebruik van meerdere activiteiten dan worden de bijbehorende kosten bij elkaar opgeteld.