Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner. Meer informatie vindt u in de Normbedragen kwijtschelding belastingen 2018

Nieuw in 2018 is dat de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing is op een verzoek om kwijtschelding. Onder het kopje kostendelersnorm kunt u hierover meer lezen.

Kwijtschelding kan alleen worden aangevraagd voor:

  • Onroerende zaakbelasting (woningen)
  • Rioolheffing tot maximaal € 285,80 (2018).  € 310,80 (2017).    
  • Afvalstoffenheffing (zie het tabje 'Diftar en kwijtschelding' hieronder). 

Voorwaarden

  • Stuur uw aanvraag zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag in. Indien u na de laatste betaaldatum nog geen kwijtschelding heeft ingediend en de aanslag ook niet heeft betaald worden aan u aanmaningskosten en later dwangbevelkosten opgelegd. Voor invorderingskosten wordt geen kwijtschelding verleend. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding dient u eerst de invorderingskosten te voldoen, doet u dit niet dan wordt uw verzoek afgewezen.
  • Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen belasting hebt betaald, dan kunt u voor het betaalde deel ook kwijtschelding krijgen.
  • De mogelijkheid voor het indienen van kwijtschelding vervalt 3 maanden nadat u de gemeentelijke belastingen volledig hebt betaald. 

Eenvoudige aanvraag kwijtschelding

Bij een eenvoudige aanvraag levert u alleen uw persoons- en aanslaggegevens aan en worden uw gegevens gecontroleerd bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau vergelijkt de gegevens van de gemeente met de gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP) over huishoudtype, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over inkomen, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) over voertuigbezit en de Belastingdienst over vermogen. Bij een eenvoudige aanvraag worden strengere regels toegepast en er wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke situatie.

Uw eenvoudige aanvraag kwijtschelding geeft u met een DigiD inlogcode online door met het digitale formulier eenvoudige aanvraag kwijtschelding. U kunt dit doen door op deze link te klikken. Let op! Log in met DigiD-code van degene aan wie het aanslagbiljet is opgelegd.

Uitgebreide aanvraag kwijtschelding

Als uit de toets van het Inlichtingenbureau blijkt dat u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, ontvangt u automatisch een uitgebreid aanvraagformulier. Het ingevulde formulier met financiële gegevens en bewijsstukken stuurt u naar de gemeente om te laten toetsen of u op basis van uw specifieke situatie toch in aanmerking komt voor kwijtschelding. 

Ook als u denkt dat uw situatie zeer specifiek is waarbij u verwacht dat u met een vereenvoudigde aanvraag afgewezen zal worden, kunt u direct het uitgebreide formulier kwijtschelding indienen. 

Een uitgebreide aanvraag kwijtschelding vraagt u aan met uitgebreide aanvraagformulier kwijtschelding. Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Automatische kwijtschelding

Krijgt u voor het maximale bedrag kwijtschelding dan zal de gemeente in een volgend belastingjaar de gegevens automatisch laten toetsen door het Inlichtingenbureau. Om voor deze automatische toets in aanmerking te komen dient u de gemeente bij uw aanvraag om kwijtschelding hiervoor toestemming te verlenen. 

Diftar en kwijtschelding

Met ingang van 2017 is Diftar ingevoerd, dit heeft gevolgen voor de hoogte van het kwijt te schelden bedrag voor afvalstoffenheffing.

Indien u aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet kunt u voor de volgende maximum bedragen kwijtschelding ontvangen voor het belastingjaar 2018:

Basisbedrag per huishouden; per jaar

    €   88,96

Voor maximaal 2 inzamelmiddelen; per jaar

    €   60,00

Maximaal bedrag voor aanbieden restafval of ontgrendelen van een verzamelcontainer; per halfjaar

 

    €   37,13

Kostendelersnorm

Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving.

Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonlasten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm. 

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/kwijtschelding.html