Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u hier recht op heeft hangt af van uw inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. Meer informatie vindt u in het document: Normbedragen kwijtschelding belastingen 2019.

Waar moet u aan voldoen?

 • Stuur uw aanvraag zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag in. Indien u na de laatste betaaldatum nog geen kwijtschelding heeft ingediend en de aanslag ook niet heeft betaald worden aan u aanmaningskosten en later dwangbevelkosten opgelegd. Voor invorderingskosten wordt geen kwijtschelding verleend. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding dient u eerst de invorderingskosten te voldoen, doet u dit niet dan wordt uw verzoek afgewezen.
   
 • Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen belasting hebt betaald, dan kunt u voor het betaalde deel ook kwijtschelding krijgen.
   
 • De mogelijkheid voor het indienen van kwijtschelding vervalt 3 maanden nadat u de gemeentelijke belastingen volledig hebt betaald. 

Aanvraag eenvoudige kwijtschelding

Bij een eenvoudige aanvraag levert u alleen uw persoons- en aanslaggegevens aan. Uw gegevens worden gecontroleerd bij het Inlichtingenbureau. Zij vergelijken daarbij de gegevens van de gemeente met de volgende gegevens:

 • Basisregistratie Personen (BRP) over huishoudtyp
 • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over inkomen
 • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) over voertuigbezit
 • de Belastingdienst over vermogen.

Bij een eenvoudige aanvraag worden strengere regels toegepast en er wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Uw aanvraag voor 'eenvoudige aanvraag kwijtschelding' kunt u eenvoudig digitaal doorgeven met uw DigiD. 

Aanvraag uitgebreide kwijtschelding

Komt u bij de toets van de 'eenvoudige aanvraag kwijtschelding' niet in aanmerking voor een kwijtschelding? Dan ontvangt u automatisch een formulier voor een 'aanvraag uitgebreide kwijtschelding'. U kunt dit formulier invullen en naar ons terugsturen om te laten toetsen of u op basis van uw specifieke situatie toch in aanmerking komt voor kwijtschelding. 

Denkt u vooraf al dat uw situatie zeer specifiek is? En dat uw 'eenvoudige aanvraag kwijtschelding' daarom afgewezen wordt? Dan kunt u ook direct het formulier kwijtschelding invullen. U doet dit via het aanvraagformulier uitgebreide kwijtschelding. Het ingevulde formulier kunt u digitaal aan ons terugsturen via info@hofvantwente.nl of per post.

Automatische kwijtschelding

Heeft u de aanvraag doorlopen en recht op kwijtschelding? Dan hoeft u voor een volgend belastingjaar niet nogmaals het aanvraagformulier in te vullen. De gemeente laat dan uw gegevens automatisch toetsen door het inlichtingenbureau. Om voor deze automatische toets in aanmerking te komen dient u de gemeente bij uw aanvraag om kwijtschelding hiervoor toestemming te verlenen. 

Kwijtschelding bij afvalinzameling

Als u aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet dan kunt u voor de volgende bedragen kwijtschelding ontvangen.
   

Belastingjaar 2018

Basisbedrag per huishouden; per jaar

   €   88,96

Voor maximaal 2 inzamelmiddelen; per jaar

   €   60,00

Maximaal bedrag voor aanbieden restafval of ontgrendelen van een verzamelcontainer; per jaar

   €   74,25

 


Belastingjaar 2019

Basisbedrag per huishouden; per jaar

    €   93,22

Voor maximaal 2 inzamelmiddelen; per jaar

    €   60,00

Maximaal bedrag voor aanbieden restafval of ontgrendelen van een verzamelcontainer; per jaar

    €   75,68

Wat is de 'kostendelersnorm'?

Bij een verzoek om kwijtschelding wordt gekeken naar de zogenaamde 'kostendelersnorm'. Meer personen in één woning kunnen immers samen de kosten voor de woonlasten delen. Bij de beoordeling van kwijtschelding wordt daarom rekening gehouden met het aantal volwassenen (21 jaar en ouder) dat samen in een woning woont. Hoe meer van deze 'kostendelers' samen in een huis wonen, hoe lager de kwijtschelding. Het maakt niet uit waarom u in één huis woont, hier wordt niet naar gekeken. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/kwijtschelding.html