Plasdijk 6, Markelo + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Plasdijk 6 Markelo" onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 28 oktober 2014 het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Plasdijk 6 Markelo " vastgesteld.
Het plan voorziet in het restaureren van de Molenromp en aangebouwde silo. Ter compensatie daarvan wordt een nieuwe woning gerealiseerd naast de molenromp.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 24 juni 2014 een uitspraak gedaan. De afdeling heeft het beroep gegrond verklaard, het bestemmingsplan voor een klein deel vernietigt en heeft de gemeente opgedragen het vernietigde deel binnen een maand aan te passen. De gemeente heeft het bestemmingsplan overeenkomstig de uitspraak aangepast. Hiermee is het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Plasdijk 6 Markelo" onherroepelijk geworden.

Het aangepaste onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt de volgende stukken digitaal in pdf-formaat inzien:

8 juli 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.