Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten van het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval te betalen. De afvalstoffenheffing wordt aan de gebruiker van een perceel opgelegd. Bestaat een perceel uit afzonderlijke zelfstandige woongedeelten dan betaalt u per woongedeelte. 

Uw kosten voor afvalstoffenheffing kunt u via onderstaande knoppen online inzien.

Afval scheiden

Afval moet u gescheiden aanbieden, dat wil zeggen het groente-, fruit- en tuinafval in de groene GFT-container, verpakkingenmateriaal (plastic, blik en drankenkartons) in de verpakkingencontainer (container met oranje deksel) gescheiden van het overige afval (container met grijs deksel) aan de vuilophaaldienst aanbieden. Het gescheiden aanbieden van afval zal zich lonen, u zult daarmee de grijze container minder vaak ter lediging hoeven aan te bieden. U betaalt namelijk naast het vaste deel aan afvalstoffenheffing ook een variabel bedrag per aanbieding van een grijze restafvalcontainer. Onder het kopje “Kosten” kunt u de tarieven voor het betreffende jaar raadplegen.

Aanpassen formaat en aantal containers

U kunt het formaat en aantal containers aanpassen, hiervoor zijn eenmalig kosten aan verbonden. Indien er sprake is van een verhuizing dan worden de eenmalige kosten niet berekend wanneer het verzoek binnen twee maanden na verhuizing wordt doorgegeven. 

Bij sommige complexen is het plaatsen van afzonderlijke containers niet mogelijk en wordt een verzamelvoorziening geplaatst.   

Kosten (2019)

Vaste deel per jaar

Basistarief per huishouden€93,22
Per inzamelmiddel (behalve voor een verpakkingencontainer)€30,00

Variabel deel

Ter lediging aanbieden van een 140 ltr. restafvalcontainer bedraagt per keer€ 5,51
Ter lediging aanbieden van een 240 ltr. restafvalcontainer bedraagt per keer€ 9,46
Ter lediging aanbieden van een 140 ltr en/of een 240 ltr. GFT-container bedraagt per keer€ 0,00
Ter lediging aanbieden van een 240 ltr. verpakkingencontainer bedraagt per keer€ 0,00
Met de milieupas ontgrendelen van een verzamelcontainer met een inwerpopening van 30 ltr. per keer€ 1,18

Kosten voor het inleveren, plaatsen en omwisselen

Voor het op aanvraag omwisselen of brengen van één container per keer€25,00
Voor het op aanvraag ophalen van één of twee containers per keer€10,00
Voor het op verzoek verstrekken van een nieuwe milieupas per keer€10,00
Voor het op aanvraag omwisselen of brengen van één 240 ltr. container voor restafval voorzien van een kantelslot per keer€75,00

Bedrijven die gebruikmaken van reinigingsrechten dienen boven de hierboven vermelde tarieven 21% BTW te rekenen. 

Voor een volledig overzicht van de tarieven verwijzen wij u naar de geldende verordening reinigingsheffingen.

Wanneer kan ik de aanslagen verwachten?

Afvalstoffenheffing

Vanaf het belastingjaar 2018 wordt de aanslag afvalstoffenheffing, in de regel, op twee momenten opgelegd. De eerste aanslag ontvangt u eind februari van het betreffende jaar. Dit betreft het basisbedrag afvalstoffenheffing en is het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Aan het begin van het volgend jaar krijgt u een afrekening van het afgelopen jaar. Dit is het variabele deel van de afvalstoffenheffing en betreft de heffing van het aantal inzamelmiddelen en het aantal aanbiedingen van het restafval. 

Met ingang van het belastingjaar 2019 zal de afrekening van het afgelopen jaar met het vaste deel van het lopende jaar verenigd worden op één aanslagbiljet.

Indien u een container heeft laten omwisselen, op laten halen of leveren worden de kosten hiervan met de afrekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

Reinigingsrechten

Voor reinigingsrechten (bedrijven) geldt dat de kosten via een eindafrekening jaarlijks achteraf in rekening wordt gebracht. 

Onvermijdbaar medisch afval

Huishoudens in Hof van Twente waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Voor meer informatie zie de pagina tegemoetkoming medisch afval

Afval van ondernemers

Bent u een ondernemer? En heeft u afval dat vergelijkbaar is aan huishoudelijk afval? Dan kan de gemeente uw afval inzamelen. Daarvoor betaalt u dan reinigingsrecht in plaats van afvalstoffenheffing. Het reinigingsrecht wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte. De afvoer van bedrijfsafval moet u zelf regelen.

Verhuizen of overlijden

Indien u gaat verhuizen dan hoeft u dat voor uw belastingaanslag niet extra door te geven. U ontvangt automatisch bericht dat de aanslag wordt verminderd met het aantal maanden dat u niet meer in Hof van Twente woont. Een teveel betaald bedrag krijgt u teruggestort. 

Verhuist u binnen de gemeente Hof van Twente dan geldt uw aanslag voor uw nieuwe adres. Afhankelijk van de samenstelling van de containers op uw nieuwe adres, wordt de aanslag verminderd of ontvangt u een aanvullende aanslag. Als degene die de aanslag heeft ontvangen overlijdt dan wordt de aanslag na de maand van overlijden automatisch gecorrigeerd. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/afvalstoffenheffing.html