Melding overschrijding geluidsnormen

Indien uw horeca inrichting onder het Activiteitenbesluit valt is het toegestaan 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Daarnaast heeft het college de volgende dagen aangewezen waarop het is toegestaan festiviteiten te organiseren:

Rosen Montag (Carnaval), 1e en 2e paasdag, Koningsdag en Koningsnacht, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag en oudjaarsnacht.

Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid dient u ramen en deuren gesloten te houden. Het produceren van extra geluid is toegestaan tot uiterlijk 02.00 uur, daarna moet het geluidsniveau worden teruggebracht tot de voor de inrichting geldende norm. U dient er voor te zorgen dat u alles doet wat redelijkerwijs van u verwacht kan worden om overmatige hinder en overlast tijdens de festiviteit te voorkomen. Bovendien mogen de festiviteiten de woon- en leefsituatie in de omgeving van uw horeca-inrichting en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze beïnvloeden. Voor de beoordeling van uw aanvraag wordt advies ingewonnen bij de politie.

Een melding om extra geluid te produceren doet u tenminste twee weken voor de festiviteit via het meldformulier (PDF).