Terras exploiteren

U heeft geen vergunning nodig om een terras te exploiteren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor het hebben van een terras zodat de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte gewaarborgd blijft.

In de “Nadere regels voor het hebben van terrassen – 2010” is vastgelegd aan welke regels u moet voldoen voor het exploiteren van een terras. De nadere regels voor de omvang van het terras zijn:

  • Een terras mag niet breder zijn dan de zij- of voorgevel van de inrichting, waartoe het terras behoort, inclusies de uitklapbreedte van parasols;
  • Een terras mag worden geplaatst als er voor voetgangers en rolstoelgebruikers een vrije doorgang van minimaal 1.20 meter overblijft tussen het terras en de fysieke dan wel visueel aangegeven rijbaan;
  • De diepte, gemeten vanaf de voor-, zij en/of achtergevel, van terrassen op openbare pleinen mag niet meer dan 6 meter bedragen;
  • Een terras bij een horecabedrijf mag tot uiterlijk 01.00 uur geopend zijn voor bezoekers.