Bestemmingsplanprocedure

Aan de hand van uw reacties bekijken wij of het wenselijk is de plannen aan te passen. Zodra eventuele aanpassingen zijn verwerkt wordt het ontwerpbestemmingsplan afgerond en kan de bestemmingsplanprocedure starten.

De procedure start wanneer het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage wordt gelegd. In het Hofnieuws, dat wekelijks in het Hofweekblad staat, maken wij bekend wanneer het (ontwerp-)bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Daar staan ook de mogelijkheden vermeld hoe u een eventuele zienswijze kunt indienen.