Informatieavonden

Planning

Op dit moment zijn er geen informatiebijeenkomsten gepland. Voor de verdere procedure van dit plan: zie hierna.

Eerdere bijeenkomsten

In januari en februari jongstleden hebben wij de eerste ontwerp-schetsen voor Markelo-Noord aan u voorgelegd. Tijdens informatiemomenten op 31 januari, 4 en 7 februari waren er digitale bijeenkomsten waar u uw opmerkingen kwijt kon. We vertelden tijdens de bijeenkomsten in het begin van dit jaar meer over de woningen en de inrichting van dit nieuwe stukje Markelo. Daarnaast hielden we ook nog een bijeenkomst die ging over het verkeer van en naar dit nieuwe stuk van Markelo.

De eerste ontwerp-schetsen vindt u hier 

Ideeën en suggesties bewoners

Tijdens deze bijeenkomsten in januari/februari vroegen we u naar ideeën en suggesties waar we rekening mee moeten houden bij de verdere ontwikkeling. Er kwamen daarbij ideeën en suggesties naar voren die te maken hadden met:

  • de verschillende soorten woningen die er komen
  • de plaatsing van die woningen ten opzichte van de bestaande bebouwing
  • aandacht voor meer groen in de straten.
  • de bijeenkomst over verkeer leverde veel suggesties en ideeën op voor de invulling van de ontsluitingsweg.

Verwerkt in de nieuwe versie van het plan voor Markelo-Noord

Met uw suggesties en ideeën zijn we aan de slag gegaan. We hebben gekeken welke aanpassingen mogelijk waren en hebben die vervolgens in het plan doorgevoerd. Het nieuwste ontwerp voor de wijk Markelo-Noord vindt u hier:

Dit nieuwste plan is gepresenteerd tijdens een openbare inloopbijeenkomst op 6 juli jongstleden in Het Beaufort in Markelo.