Informatieavonden

Om het woningbouwplan mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voor wij deze plannen indienen gaan we graag met u in gesprek. Middels informatiebijeenkomsten op 31 januari (direct omwonenden) en 2 februari (inwoners Markelo en ander geïnteresseerden), delen we allereerst het stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan met u. Op 7 februari organiseren we een aparte bijeenkomst over de ontsluitingsweg voor aanwonenden. U kunt tot uiterlijk 23 februari 2022 uw reactie op deze plannen bij ons indienen. Reageren kan tijdens de informatieavonden, maar ook door het invullen van het reactieformulier op deze website.

Betreffende het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan horen we graag uw mening over het plan voor Markelo-Noord zoals het in hoofdlijnen staat. Wat vindt u van de keuzes die we hebben gemaakt voor bijvoorbeeld de woningtypen en beeldkwaliteit? Wat heeft volgens u meer aandacht nodig en heeft u wellicht ideeën die het plan nog beter maken?

Betreffende de nieuwe ontsluitingsweg horen we graag waar we volgens u rekening mee moeten houden bij de ontwikkeling? Waar maakt u zich zorgen over? Hoe voorkomen we sluiproutes? Heeft u goede ideeën voor de inpassing en verkeersveiligheid?

Agenda

Hieronder volgt een overzicht van data waarop informatiebijeenkomsten zijn gepland. 

  •  

Meer informatie