Erfgoedbeleid

De Erfgoednota gemeente Hof van Twente is in maart 2012 opgeleverd en door de gemeenteraad vastgesteld. 

Speerpunten van de nota zijn:

  • inventariseren van het huidige monumentenbestand;
  • opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart;
  • het cultureel erfgoed beter benutten bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • ruimte geven aan het herbestemmen van monumenten.

 Binnenkort is de nieuwe Erfgoednotitie beschikbaar op deze website. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/erfgoed/erfgoedbeleid.html