Funerair erfgoed

Landelijk is er de afgelopen jaren veel aandacht voor het beschermen van funerair erfgoed. Monumentenzorg strekt zich vooral uit over gebouwde woonomgeving en archeologie. Dat is ook zo in Hof van Twente.

De plaats waar en de wijze waarop de inwoners begraven en herdacht worden zijn echter even zo goed belangrijke elementen van ons cultureel erfgoed.

Individuele graven hebben zelden een monumentale status. Met deze notitie levert de Erfgoedcommissie de eerste aanzet voor een betere bescherming van de graven.

Afbeeldingen