Open monumentendag

De jaarlijkse Open Monumentendagen zijn ook in onze gemeente een beproefd middel om monumenten, in het tweede weekend van september, onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Tijdens de Open Monumentendagen worden in Nederland (en veel andere Europese landen) monumenten gratis voor het publiek opengesteld. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het doel is om de publieke belangstelling voor monumenten te vergroten en draagvlak voor monumentenzorg te creëren.

Partners

Geschiedenis Open Monumentendag

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amsterdam. Meer info op www.openmonumentendag.nl.

Nadere informatie?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u contact opnemen met Rick ter Braak van de gemeente Hof van Twente via 0547 – 85 85 85 of r.terbraak@hofvantwente.nl