Subsidies en leningen

Gemeente Hof van Twente heeft een bedrag van € 35.000,- aan onderhoudssubsidie beschikbaar gesteld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Het gaat hierbij om onderhoudswerkzaamheden aan het exterieur die de instandhouding van het monument bevorderen zoals werkzaamheden aan schilderwerk, voeg- en metselwerk, het dak en het casco. De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Controleer altijd of de werkzaamheden vergunningplichtig zijn. Doe daarvoor de vergunningencheck via het omgevingsloket. Voor uitbreidingen, verbeteringen ten behoeve van comfort en wijzigingen is geen subsidie beschikbaar. De kosten voor bovengenoemde werkzaamheden zijn voor 30% subsidiabel met een maximum van € 5.000,- per drie jaar.

Meer informatie vindt u in het document Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012.

Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de website van het Restauratiefonds.

U kunt een onderhoudssubsidie op drie manieren aanvragen: