Erfgoedcommissie Hof van Twente

De Erfgoedcommissie Hof van Twente adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het cultureel erfgoed in de gemeente Hof van Twente. De Erfgoedcommissie is opgesplitst in een technische- en beleidsmatige commissie. De taken van de technische commissie bestaan voornamelijk uit het adviseren van het college bij aanvragen om omgevingsvergunning die betrekking hebben op monumenten. De taken van de beleidsmatige commissie bestaan onder meer uit het bevorderen van erfgoededucatie, het herbestemmen van erfgoed, het adviseren over monumentenbeleid en het uitdragen van erfgoed ten behoeve van recreatieve en toeristische doeleinden.

Leden Erfgoedcommissie

  • Evert Jan Krouwel (voorzitter)
  • Diederik Roeterdink
  • Hans Douwes
  • Hilde van Werven
  • Ronald de Baas 
  • Ab Braakman