Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het cultureel erfgoed in de gemeente Hof van Twente. De Erfgoedcommissie is opgesplitst in een technische- en beleidsmatige commissie. De taken van de technische commissie bestaan uit het adviseren van het college bij aanvragen om omgevingsvergunning die betrekking hebben op monumenten. De taken van de beleidsmatige commissie bestaan onder meer uit: het bevorderen van erfgoededucatie, het herbestemmen van erfgoed, het adviseren over monumentenbeleid en het uitdragen van erfgoed ten behoeve van recreatieve en toeristische doeleinden.

De heer E.J. Krouwel is benoemd als voorzitter van de Erfgoedcommissie. In de technische commissie nemen mevrouw Van Duin, de heer Kelderman en de heer Roeterdink plaats. De beleidsmatige commissie bestaat uit de heren Van het Bolscher en Van Beusekom. 

De Erfgoedcommissie Hof van Twente. V.l.n.r.: Wim Kelderman, Eefje van Duin, Mark van het Bolscher, Diederik Roeterdink, Jan Willem van Beusekom en Evert Jan Krouwel (voorzitter).

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/erfgoed/erfgoedcommissie.html