Veegplan 2019

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019" onherroepelijk.

Op 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019" vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.  In het Veegplan 2019 zijn meerdere initiatieven meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van het geldende bestemmingsplan hersteld. 

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 13 december 2023 een uitspraak gedaan en heeft de ingediende beroepen niet-ontvankelijk verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019" onherroepelijk geworden. 

De uitspraak van de Raad van State kunt u hier inzien.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaande beeldkwaliteitsplannen ook in pdf-formaat inzien:

13 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.