Kleur-rijk-leven

Alles weten over Kleur-rijk-leven? Dat kan. Hieronder vindt u alle onderwerpen van de vorige editie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan onderaan, zo bent u altijd als eerste op de hoogte van al het groene nieuws.

In gemeente Hof van Twente zijn door vrijwilligers van de stichting Hofvogels in de afgelopen jaren ongeveer 270 nestkastjes opgehangen voor kool- en pimpelmezen. Deze vogels zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Een nestkastje op plekken waar overlast van deze rupsen is, was een van de natuurvriendelijke maatregelen in de bestrijding. Daarnaast worden ook ecologisch bermbeheer en preventieve bestrijding ingezet. Omdat veel inwoners ook nestkastjes in hun tuin en omgeving plaatsten kwamen er meer nestkastjes dan mezen. Een groot deel van de nestkastjes bleef onbewoond. Die nestkastjes worden weggehaald en schoongemaakt door Scouting Delden. Vervolgens verhuizen ze naar andere gebieden waar bewoners zich inzetten voor biodiversiteit.

Speerpunten in de gemeentelijke aanpak vormen naast de inzet van kool- en pimpelmees onder andere een meer gerichte communicatie, het openstellen van een overlastmeldpunt, het preventief bestrijden van nesten(resten) en de inzet van ecologisch bermbeheer.

Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups als lieveheersbeestjes, roofvliegen, roofwantsen, gaas- en sluipvliegen en sluipwespen komen in steeds mindere mate voor als gevolg van een verminderde biodiversiteit. De combinatie van biologisch bermbeheer en plaatsen van nestkasten wordt als ideale oplossing gezien voor een meer effectieve biologische bestrijding van de eikenprocessierups.

 

De Groene Loper motiveert mensen, om hun groene ideeën vorm te geven en een stap verder te brengen. Daarbij speelt mensen met elkaar in verbinding brengen en ook de biodiversiteit versterken, een grote rol. In dit geval bij de ontwikkeling van Op Stoom, het oude TSB-terrein in Goor. Een fabrieksterrein dat omgevormd wordt tot een plek waar wonen, werken en recreëren mogelijk wordt.  

Het project ‘ Op Stoom’  (of ’n Stoom zoals veel mensen liever horen) biedt zo veel mooie kansen! Dit oude fabrieksterrein kan zich de komende 20 jaren ontwikkelen tot iets dat zich onderscheidt op gebied van wonen, werken en recreëren. Het ademt de sfeer van andere tijden, er is ruimte, het is er groen en het is vanwege de lage ligging al geschikt om mogelijke heftige regenbuien op te vangen en hittegolven te weerstaan! Klaar voor de toekomst dus, wat gaan we ermee doen!

Denktank

Wat mooi dat de gemeente met een oproep kwam om je aan te melden voor een ‘denktank’. Ongeveer 20 mensen uit alle hoeken van vooral Goor mogen meedenken. Aan hen de leuke taak om vanuit verschillende invalshoeken de eerste gedachtenkronkels op papier te zetten. Wat kunnen en willen we doen, en vooral wat gaan we niet doen. De Groene Loper greep deze kans en maakt nu ook onderdeel uit van deze ‘denktank’.

Behoud de sfeer, omarm de toekomst

We hadden gehoopt op meer mensen, maar blijkbaar zijn Gorenaren verdeeld in enkele groepen: ’t wot toch niks’, of ’t kump wa good’, maar gelukkig ook een groep ’s kiekn waj der met kunt’. Met deze laatste groep hebben we het TSB-terrein verkend en zijn we een avond gaan brainstormen en schetsen. Het ging vooral over behoud van de groene structuur, het bosje van Poortman, De Regge als blauwe ader, invulling van de gebouwen en creatief hergebruik van (sloop)materiaal, maar ook: Hoe verbinden we het groene gebied van ‘Op Stoom’ met de rest van Goor, behoud de sfeer, maar omarm ook de toekomst.

Veel mooie ideeën

Mooie ideeën kwamen voorbij, waarom niet het Schoolfeest op deze locatie, en de Stoetenbrug terug over de Regge, het oude spoor dat eindigt in een horeca-wagon, en het intieme openluchttheater in het bosje van Poortman. De Groene Loper heeft het tot een geheel gebrouwen en toegevoegd aan de digitale ideeënbus. Een inspiratiebron voor de projectgroep met alle professionals aan boord. We waren blij verrast met de eerste presentatie van het Masterplan waar al veel wensen in zijn opgenomen. Het projectteam kan nog steeds input gebruiken, zij gaan hiermee verder om het plan op hoofdlijnen (het Masterplan) vorm te geven.

Denk ook mee!

Meedenken en ideeën aanleveren kan nog steeds op info@groeneloperhofvantwente.nl, maar ook direct op het digitale prikbord van ‘Op Stoom’. De uitvoering van Op Stoom zal jaren duren, en zich, waar dat nodig is, aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De Groene Loper zal daarom samen met de inbrengers een vinger aan de pols houden.

De algemene begraafplaats in Goor lag er door de droogte van de afgelopen jaren doods bij. Veel planten hadden de warme en droge zomers niet overleefd. Om de biodiversiteit te verbeteren en een verbinding te leggen met het groene buitengebied is nieuw en meer groen aangeplant. Door het inzaaien van bloemenvelden en het planten van bloeiende heesters en bomen wordt de begraafplaats niet alleen mooier. Ook beestjes als vlinders, bijen en andere nuttige insecten vinden er hun weg. Zij zorgen voor de bestuiving van de planten en trekken weer vogels en andere diersoorten aan. Door de opknapbeurt wordt de begraafplaats aantrekkelijker en biedt een rustgevende, natuurlijke plek waar mensen hun nabestaanden kunnen gedenken.

De begraafplaats aan de Markeloseweg dateert van 1920 en heeft vorig jaar haar 100 jarige bestaan gevierd. De parkachtige indeling met veel attractieve bomenpartijen stamt uit het begin en midden van de vorige eeuw. Het doet denken aan een bomentuin met veel ingetogen stilteplekken. De 100 jarige begraafplaats is van cultuurhistorische waarde voor de Goorse gemeenschap. Achterstallig onderhoud en meerdere droge jaren achter elkaar zijn van negatieve invloed geweest op de groene uitstraling van de begraafplaats. Ook nam de biodiversiteit af.  

Aantrekkelijke uitstraling

Door het inzaaien van bloemenvelden en de aanplant van bloeiende en besdragende planten, heesters en bomen krijgt de begraafplaats een aantrekkelijke en groene uitstraling. De beplanting levert een bijdrage aan een grotere biodiversiteit waardoor insecten en andere dieren worden aangetrokken. Het toekomstig onderhoud en beheer door de gemeente zal meer gericht zijn op het behoud van biodiversiteit, zoals een aangepast maaibeleid van de grafvelden.

Insecten, vogels en vleermuizen

Het belang van insecten wordt kenbaar gemaakt door een insectenhotel bij de ingang van de begraafplaats. Het insectenhotel is door Stichting Hofvogels gemaakt. Op de insecten komen vogels en vleermuizen af. Om vleermuizen een plek te geven zijn vleermuiskasten opgehangen. Er zijn al drie soorten vleermuizen waargenomen waaronder de Dwergvleermuis,de Laatvliege en de Rosse Vleermuis. Om meer vogelsoorten op de begraafplaats te krijgen zijn een bosuilenkast en vogelhuisjes opgehangen.

De groene loper Hof van Twente is nauw betrokken bij het project `Alle scholen groen, dat willen we in de Hof samen doen!’ Scholen die hun schoolplein willen veranderen in een uitdagend groen schoolplein, kunnen meedoen met de provinciale regeling. Je vindt hier de subsidieregeling van de Provincie Overijssel 

Veel scholen aan de slag met een groen schoolplein

Vanuit het programma Kleurrijk Leven heeft de gemeente Hof van Twente daarnaast een bedrag van € 5000 vrij gemaakt om scholen een extra impuls te geven in hun vergroeningsplannen voor hun plein. Van de 17 basisscholen zijn er al 11 basisscholen aan de slag gegaan of gaan nog bezig om hun plein te groener te maken. De meeste basisscholen doen dat in fases. Een volledig groen schoolplein in één keer aanleggen, loopt nogal in de papieren.

Samen zorgen voor het onderhoud

Het onderhoud van een groen schoolplein is een uitdaging waarover sommige scholen zich nog wel het hoofd breken. Ervaring leert dat - door het betrekken van een enthousiaste ouderwerkgroep en ook buren in de wijk het onderhoud goed te doen is. Sommige scholen kiezen er daarnaast voor om ook kinderen mee te laten helpen met het onderhoud of vernieuwing van het groene schoolplein.

Een groen schoolplein is niet alleen speelplein

Een groen schoolplein is er niet alleen voor in de pauzes, het plein zal meer en meer onderdeel gaan uitmaken van keuzes die de school gaat nemen over bijvoorbeeld natuuronderwijs en beweegonderwijs. Alle deelnemende scholen geven aan dat er op hun groene plein anders en vooral meer gespeeld wordt.

In de boomwerkgroep Hof van Twente zitten `doeners’ die een gezamenlijke boompassie delen en graag de handen uit de mouwen steken om meer bomen te planten in Hof van Twente. De boomwerkgroep is doe-gericht en graag buiten in de natuur bezig.

Actieplan 35.000 extra bomen

Samen met de gemeente heeft de boomwerkgroep een start gemaakt met het actieplan om 35.000 extra bomen te planten. Voor iedere inwoner in Hof van Twente een extra boom. De eerste actie is de bomenworkshop op 11 december 2021. Wil je meedoen met de actie meerbomen.nu én meer kennis opdoen over bomen dan nodigen we je van harte uit voor deze workshop over bomen oogsten en herkennen. Dit is gelijk het startschot voor het eerste oogstevent. In de komende 12 weken gaan vrijwilligers zaailingen oogsten.

Meld je snel aan: op de website: https://meerbomen.nu/ 

Onder het kopje ‘over de actie’ vind je de uitlegvideo’s  voor vrijwilligers,  oogstlocatiesplantlocaties en  bomenhubs.

Onder het kopje ‘Ik doe mee’ kun je je aanmelden in de bomenplanner

Het actieplan 35.000 bevat 5 (boom)thema’s:

Aan de slag met zaailingen met Meerbomen.nu om zoveel mogelijk potentiële bomen te verzamelen en te planten.

Kennis en ervaring delen en samenwerken met Meerbomen.nu. Particulieren, burgers en ondernemers enthousiasmeren en samen locaties voor de gratis bomen zoeken

Cofinanciering bestaande regelingen

We willen helpen om de drempel van bestaande regelingen te verlagen. Deze interessante bomenregeling staat nu open voor iedereen die in het buitengebied woont. Wees er snel bij, want op = op! De bomen in Hof van Twente worden uitgereikt op 12 februari 2022.

Beschermen van bestaande bomen.

Samen bomen en houtopstanden in kaart brengen (denktank en monumentale bomencommissie) en ook kijken naar regelgeving om te voorkomen dat bestaande houtwallen gekapt worden.

Locaties in beeld brengen

Waar liggen interessante locaties om veel bomen te kunnen planten (grootschalige aanvraag).  

Grootschalige aanplant met de provincie

Door een gezamenlijke opgave te helpen realiseren en meters te maken.

De boomwerkgroep Hof van Twente werkt nauw samen met HofPower, Groene Loper Hof van Twente en gemeente Hof van Twente. Mignon Sanchez en Alexandra Tempelman zijn de `trekkers’ van de Boomwerkgroep Hof van Twente. Wil je meedoen met de boomwerkgroep? Stuur een mail waarin je aangeeft van welk thema jij energie krijgt en zet daarin je contactgegevens. Mail naar boomwerkgroephvt@gmail.com

Aan de slag met biodiversiteit aan de Suetersweg in Bentelo

Stichting Hofvogels investeert samen met gemeente, grondeigenaren en erfbewoners uit Hof van Twente in biodiversiteit. Steeds meer erfbewoners zijn daarin geïnteresseerd en willen hun woon- en leefomgeving groener inrichten.  Hulp en advies van Stichting Hofvogels kan daarbij helpen. Meer dan 24 bewoners van de Suetersweg in Bentelo zijn dit jaar met Hofvogels in zee gegaan om naast hun erf ook het aanliggende woongebied meer biodivers in te richten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de Provincie Overijssel beschikbaar gestelde subsidie.

Door de koppeling van aan elkaar grenzende natuurerven neemt de effectiviteit op de biodiversiteit toe. Hofvogels en de gemeente werken momenteel met erfbewoners en grondeigenaren aan de Suetersweg in Bentelo samen aan een gebiedsplan biodiversiteit. Hierbij worden in eerder instantie meer natuurvriendelijk ingerichte erven in het gebied verbonden met de omliggende gronden. Herstel en aanplant van houtwallen, solitaire bomen en aanleg van kikkerpoelen en inzaaien van bloem- en wildstroken moeten leiden tot een meer gezonde, gevarieerde en biodiverse woon- en leefomgeving voor de bewoners en ondernemers in het gebied. Daarnaast zijn er gesprekken gaande met het waterschap Vechtstromen over de herinrichting van de Hagmolenbeek en de oevers.

 

In het gebied aan de Suetersweg deden aanvankelijk 24 erfeigenaren mee aan de individuele erfinrichtingsplannen van Hofvogels en spraken vervolgens de wens uit ook het tussenliggende gebied meer natuurvriendelijk te willen gaan inrichten. Hofvogels en de gemeente gingen hiervoor het gesprek aan met deze erfeigenaren over de invulling een gebiedsplan, waarbij de erfeigenaren zelf de prioriteiten in het gebied aangaven. Al deze wensen worden momenteel door het Bentelose bureau Eeckhof verwerkt in een concept gebiedsplan. De hoop is dat de 1e werkzaamheden nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Alle informatie over de ontwikkelingen rond de Suetersweg is te vinden op https://www.hofvogels.nl/suetersweg/

Hofvogels streeft met haar gebiedsgerichte aanpak biodiversiteit biotoopsverbeteringen op erven en in het landschap in de Hof van Twente na om meer ideale biotopen voor inheemse broedvogelsoorten te creëren. Hofvogels gaat daarvoor meerjarige onderhoudscontracten aan met erfbewoners die hun erf meer natuurvriendelijk inrichten op basis van door de provincie verleende subsidies. Hieraan liggen de programma’s ‘Beschermingsplan voor de kerkuil’ en ‘Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit’ ten grondslag. www.hofvogels.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief 'Kleur-rijk-leven'

Persoonlijke gegevens
Aanmelding

Velden met een * zijn verplicht