Bloemrijke biodiverse bermen realiseren door ecologisch bermbeheer

Gebruik van bermen en sloten 

De bermen en sloten bij wegen worden onderhouden om de weg veilig te kunnen gebruiken.  Fietsers en ander weggebruikers willen zien en gezien worden.  Om die reden maaien we de bermen en sloten en zorgen voor stabiliteit. Ook liggen er kabels en leidingen in de bermen. Daarom wordt er regelmatig in de bermen gegraven.  Dit heeft gevolgen voor de groei en ontwikkeling van planten en dieren in de bermen.  

Andere functies van de bermen 

Het is belangrijk dat meer soorten planten en dieren voorkomen. Een groter assortiment van planten en dieren betekent grotere biodiversiteit. Het verbreden en vergroten van de biodiversiteit levert meer natuurlijke vijanden voor plaagdieren, zoals de eikenprocessierups. De kans op overlast wordt kleiner. Om veel soorten dieren en planten te laten leven moet de berm niet te vaak worden verstoord en gemaaid.  

Daarnaast kunnen we genieten van alles wat er groeit en bloeit in de bermen en langs de sloten.  

Wat gaan we doen?

Sommige soorten zoals de Reuzenberenklauw horen niet in het gebied thuis en zijn ongewenst, andere in het gebied passende soorten willen we stimuleren tot groei. Daarom onderzoekt de gemeente welke soorten in de bermen aanwezig zijn en waar deze soorten veel mogelijkheden hebben om te groeien. Na de inventarisatie gaat de gemeente haar maaibeleid zo aanpassen dat gewenste soorten de kans krijgen tot ontwikkeling. Dit kan betekenen dat in sommige delen van de gemeente vaker wordt gemaaid dan in een andere delen. Dit heet het versterken van de biodiversiteit.  

Kortom 

Bij het ecologisch bermbeheer wordt de functie van de berm voor de weggebruiker en de functie voor de ecologie gecombineerd en in evenwicht gebracht.