Kruidenrijk grasland & bloemrijke akkerranden regeling

Kruidenrijk grasland regeling is weer geopend!

Meer en meer blijkt dat landbouwgrond gedeeltelijk omzetten naar kruidenrijk grasland niet alleen gunstig uitpakt voor de biodiversiteit, maar ook voor de boer. Door de klavers in het kruidenrijke mengsel is er bijvoorbeeld minder stikstofkunstmest nodig. Al meer dan 50 agrariërs in onze plattelandsgemeente zaaiden kruidenrijk grasland in. 

Ook dit jaar doen provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente weer mee aan de actie kruidenrijk grasland voor melkveehouders. Melkveehouders in onze gemeente krijgen een korting van 150 euro per hectare op kruidenrijk grasland. Eenvoudig bestellen kan via 1001ha.nl/bestellen. Meer informatie over de actie vindt u op de website van 1001ha.

Ook in 2024 weer bloem- of kruidenrijke akkerranden

Als gemeente stimuleren we de aanleg van bloem- of kruidenrijke akkerranden. Deze akkerranden dragen bij aan een verhoogde biodiversiteit op agrarische bedrijventerreinen, waar zowel de ondernemers als de natuur van kunnen profiteren. Naast onze agrarische ondernemers hebben ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid om via deze regeling bloem- of kruidenrijke akkerranden aan te leggen.

De Agrarische Natuurvereniging Hooltwark voert ook dit jaar de regeling uit. Informatie over de regeling vindt u op www.hooltwark.nl

Onze akkerranden worden gewaardeerd door mensen en bijen, lees hier meer over in het verhaal van boer Teun Jan