Natuurvriendelijke WADI's

De wadi’s in de gemeente gaan een belangrijke rol spelen in het versterken van de biodiversiteit. Dat gebeurt door (vanaf 2021) het gras in de wadi minder vaak te maaien. Hierdoor krijgen meer verschillende planten de kans om te groeien. Door de wadi’s zo te beheren creëren we ecologische verbindingszones in de wijk en de stad. Tevens krijgen ze zo een meer diverse verschijning.

Een ecologische verbindingszone is bedoeld om planten en vooral dieren de gelegenheid te geven zich te verplaatsen tussen naburige natuurlijke gebieden. In stedelijk gebied zijn dat de relatief groene delen, zoals stadsparken. Als verbindingszone kunnen watergangen fungeren, maar bijvoorbeeld ook spoorbermen en wegbermen. Ook een wadi kan als verbindingszone fungeren.

Afbeelding natuurlijke wadi

In stedelijk gebied zijn verbindingszones voornamelijk bedoeld voor kleine zoogdieren, amfibieën en insecten, zoals dagvlinders en sprinkhanen. De vegetatie dient voor deze soorten bloemrijk te zijn (dagvlinders). Ook moeten ze enige mate van dekking geven, dus relatief hoog opgaand moeten zijn.

Foto natuurlijke wadi
Voorbeeld van een natuurlijke wadi

Het is belangrijk dat de ecologische zones de verbinding vormen met leefgebieden voor deze dieren. Hoe meer bloeiende tuinen en andere groenelementen er in de buurt zijn, hoe meer waarde dit heeft voor de ecologie in het gebied. De wadi’s zijn daarom onderdeel van een grotere gebiedsbenadering. Inwoners met groene, bloeiende tuinen dragen dus bij aan het ecologisch functioneren van deze wadi’s.