De structuurvisie

Wat is een structuurvisie?

Sinds de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn gemeenten verplicht om structuurvisies te maken om hiermee uitspraken te doen over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen in de komende jaren.

Om dit toekomstbeeld te realiseren wordt in een structuurvisie aandacht besteed aan bijvoorbeeld identiteit, de gewenste omvang van de gemeente, het woonmilieu, de werksituatie, de infrastructuur en de benodigde voorzieningen.

Voor elke kern en het buitengebied wordt afzonderlijk een structuurvisie opgesteld. Voor Hengevelde, Markelo en het buitengebied is inmiddels een structuurvisie opgesteld. Voor de overige kernen wordt nog een structuurvisie opgesteld.

Alle structuurvisies zijn in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vastgestelde structuurvisies

Hieronder ziet u een overzicht van de structuurvisies die in de gemeente Hof van Twente zijn vastgesteld.

Bentelo

Delden

Diepenheim

Goor

Hengevelde

Markelo

Buitengebied Hof van Twente