Ons Buitengebied

Dit is de pagina van Ons Buitengebied. Kijk hieronder voor een overzicht van alle updates, trends en ontwikkelingen die te maken hebben met biodiversiteit en groen. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan, vul uw gegevens onderaan deze pagina in dan ontvangt u de nieuwsbrief op uw emailadres.

De Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien worden intensief gemaaid. Door dit maaibeleid wordt voorkomen dat de plant bloeit en zaaddozen kan vormen. De zaden zorgen namelijk voor verspreiding van de plant. Als bloei wordt voorkomen, minimaliseert de verspreidingskans. De nu aanwezige planten zullen door intensiever te maaien op de bewuste locaties na een paar jaar afsterven. Als ook particulieren op deze manier handelen, zullen de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien in de toekomst minder voorkomen.

Bestrijding Japanse duizendknoop

Voor de Japanse en andere Aziatische duizendknopen is dit geen goede methode. Deze soorten verspreiden zich vooral door het wortelstelsel. Bij maaien blijft het wortelstelsel behouden. Ook plantendelen kunnen makkelijk weer doorgroeien tot een volwaardige plant. De mens is zelf de belangrijkste verspreider van de plant, bijvoorbeeld doordat plantenresten door machines en mensen worden verplaatst.

De beste maar duurste methode is de plant met wortel en al te verwijderen en af te voeren (en dus NIET in de Gft-container) naar een erkende verwerker. De grond wordt daarbij gezeefd om de plantendelen te verwijderen en te vernietigen. Dit is een dure en arbeidsintensieve methode en alleen toe te passen in bijvoorbeeld tuinen en kleine groeiplaatsen.

Daarnaast wordt volop geëxperimenteerd met allerlei andere bestrijdingsmethoden. Tot nu toe is er nog geen betaalbare oplossing gevonden die op grote schaal toegepast kan worden. Om verdere verspreiding te voorkomen is een oplossing om de plant laten staan, niet te maaien en bij werkzaamheden 3 meter uit de groeiplaats te blijven.

Omdat in de laatste publicaties wordt gemeld dat het mogelijk is dat de plant zich ook verspreidt door zaad behandelt de gemeente op sommige plekken de Japanse duizendknoop met glyfosaat. Dat doen we bij hoge uitzondering en is alleen toegestaan als er geen oppervlaktewater in de buurt is. Deze methode haalt de beste resultaten tegen verspreiding en is nog enigszins betaalbaar.

Ondertussen blijft de gemeente de groeiplaatsen in de gaten houden en werken aan de ontwikkeling van de kennis rond de plant. U kunt groeiplaatsen doorgeven aan de gemeente Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale meldformulier en via Whatsapp 06-57813491. U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen. 

Als u meer wilt weten over invasieve exoten kunt u de volgende website raadplegen. https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten.htm

De onderwereld is vaak dichterbij dan gedacht en kent verschillende vormen. Uit cijfers blijkt dat 15% van de agrariërs in het buitengebied wordt benaderd door criminelen. Criminelen hebben het vooral gemunt op boeren en agrariërs die het financieel moeilijk hebben en door verhuur van een schuur graag een extra zakcentje verdienen. De ervaring leert dat na eenmaal mee te werken het moeilijk is om er onderuit te komen. Een schuur of loods verhuren voor crimineel geld betekent heel vaak het volgende:

 • Criminelen kunnen de verhuurder flink onder druk zetten, denk aan afpersen en bedreigen als er ineens niet meer gedaan wordt wat zij willen.
 • Kans op geweld, waarbij ook gezin of familie in gevaar komt.
 • Explosie- of brandgevaar. Bij drugslaboratoria en hennepplantages is dit altijd hoog, de verzekering vergoedt de schade niet.
 • Onbewust meewerken aan een drugssysteem dat veel slachtoffers kent en de rechtstaat ondermijnt.
 • Risico om als medeplichtig gezien te worden.

Hoe herken ik ondermijning?

Er zijn veel dingen die kunnen duiden op ondermijning. Hieronder een opsomming van een aantal signalen:

 • Leegstaande schuren waarin alleen activiteiten zijn in de avond.
 • Verdachte auto’s met rare laad- en lostijden.
 • Schuur met afgeplakte ramen.
 • Betaling van grote bedragen contant geld.
 • Bovenmatig stroomgebruik.
 • Een winkel die nooit klanten heeft.

Keurmerk Veilig Buitengebied

Ook in de gemeente Hof van Twente is het niet de vraag of er ondermijnende criminaliteit is, maar wanneer er een van wordt opgerold. Het is dus belangrijk dat we met elkaar ons buitengebied veilig houden en juist zorgen dat de crimineel zich onveilig en opgejaagd voelt. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON)

organiseert informatieavonden om ondernemers en inwoners van ons buitengebied bewust te maken van signalen die op ondermijning zouden kunnen duiden. Centraal staat hier de bekende uitspraak van Johan Cruijff: ”je gaat het pas zien als je het door hebt”. Aan het eind van zo’n bijeenkomst is er een nazit met vertegenwoordigers van de Werkgroep Veilig Buitengebied Hof van Twente, met politie, brandweer, BOA’s en erfcoaches. De planning van volgende bijeenkomsten zullen in deze nieuwsbrief worden gedeeld.

Melden

Alleen met uw ogen en oren kunnen we drugscriminaliteit tegengaan. Ziet u signalen of bent u zelf benaderd? Neem dan contact op met de politie of gemeente. De politie bereik je via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Er zijn nu nog mogelijkheden om verschillende subsidies en stimuleringsmaatregelen te combineren waarmee het verwijderen van asbestdaken gemakkelijker wordt. Binnen de gemeente Hof van Twente verstrekken wij een subsidie op elke gesaneerde vierkante meter asbestdak van €2,25 buiten de bebouwde kom.

Zie voor meer informatie onze site: https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/asbest-van-het-dak-verwijderen

Deze subsidie mag gecombineerd worden met bijvoorbeeld de warme saneringsregeling varkenshouderij, rood-voor-rood en/of sloopvouchers.

Combineer met zonnepanelen!

De provincie heeft vanaf 20 oktober 2021 de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ weer ingesteld! Zowel voor particulieren als bedrijven. Voor het verwijderen van asbestdaken en het toepassen van zonnepanelen voor eigen gebruik wordt tussen de € 1.000 en € 5.000 subsidie beschikbaar gesteld. Zie de site van de provincie voor de voorwaarden. https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/asbest-eraf-zon-erop/

Meer mogelijkheden

Ondernemers kunnen daarnaast de KIA/EIA mogelijk gebruiken voor meer fiscaal voordeel. Zie RVO voor meer informatie of informeer bij uw boekhouder/adviseur. Onvoldoende middelen voorhanden? Maak gebruik van het Energiefonds Hof van Twente. Tegen een aantrekkelijk tarief met een rentekorting kunt u geld lenen voor de sanering van het asbestdak en het plaatsen van zonnepanelen. Wilt u niet zelf investeren? Er zijn diverse collectieven die het verwijderen van uw dak en het leggen van zonnepanelen voor u willen uitvoeren. In ruil daarvoor ontvangen zij een aantal jaren het gebruik van het dak en de opbrengst van de zonnepanelen.

Verzekering van daken

De geluiden uit de praktijk zijn ook dat asbestdaken steeds moeilijker te verzekeren zijn. Het is geen vastgelegde lijn maar de risico’s nemen voor de verzekeraars toe. De financiële gevolgen van een brand in een pand met een asbesthoudend dak zijn namelijk aanzienlijk.

Kom daarom in actie.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het nagaan wat in uw situatie de beste aanpak zou zijn? Neem dan contact op met de onafhankelijke erfcoaches. Heeft u meer specifieke vragen over het saneren van asbestdaken? Neem dan contact op met Carla Jorritsma of Joost Nijhuis van de gemeente Hof van Twente via 0547 – 85 85 85.

Plan een keukentafelgesprek met een erfcoach.

Het is een mooie uitdaging om ideeën en wensen voor uw erf tot uitvoering te brengen. Maar waar te beginnen? Wanneer u een erfcoach uitnodigt, wordt er eerst een afspraak ingepland voor een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’. Tijdens zo’n gesprek worden plannen en ideeën vertrouwelijk besproken. Het kan prettig zijn om plannen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon te delen.

Voorbeeld: U heeft een mooi agrarisch bedrijf met een SVR-camping. Uw zoon of dochter wil het bedrijf graag overnemen, maar heeft twijfels bij de overname van de camping. Meerdere mogelijkheden zijn de revue al gepasseerd. Wat past bij u en hoe komt u verder? Een erfcoach helpt om hierin helderheid te scheppen en opties te bekijken vanuit verschillende invalshoeken.

Soms blijft het bij één gesprek en kunt u als erfeigenaar zelf verder met de toekomstplannen voor uw erf. Lukt dat nog niet, dan kan een erfcoach u ook langer helpen.

Onafhankelijk

Als erfcoaches zitten we niet op de stoel van de adviseur. We zijn betrokken aan de voorkant van uw proces. We helpen u om te kijken of een bepaalde doorontwikkeling bij u past en kunnen vervolgens

doorverwijzen naar een specialist. We hebben een breed netwerk, zijn op de hoogte van subsidiemogelijkheden en hebben korte lijnen met de gemeente. Dit kan u verder helpen uw erf toekomstgericht te maken.

Doorontwikkeling

Ter illustratie een greep uit de vragen op het gebied van doorontwikkeling:

 • Ik wil mij meer richten op natuur-inclusieve landbouw. Waar moet ik beginnen? Past dit bij mij?
 • Ik heb een lege schuur. Mag ik hier plattelandskamers in realiseren?
 • Eén van mijn kinderen wil het bedrijf overnemen, maar past de huidige nevenfunctie  nog bij de nieuwe generatie?
 • Mag ik op mijn landbouwgrond een voedselbos aanplanten? Of een tiny house plaatsen?

Hoe ziet uw erf er over 15 jaar uit? En wat heeft u hiervoor nodig?

Zet de eerste stap en neem contact op!

 • Hendry van Ittersum - 06-57059830
 • Babke Roeterdink - 06-13488967

Voor contactgegevens van de erfcoaches en meer inzicht in alle mogelijkheden voor een toekomstbestendig erf: www.digitaleerfcoach.nl

Wanneer komt u in aanmerking voor een sloopvoucher?

Schuren, torensilo’s, mestsilo’s en/of mestkelders die buiten de stallen/opstallen liggen die u wilt gaan slopen, komen in aanmerking voor een sloopvoucher. Voor mestkelders die buiten de stallen/opstallen liggen geldt dat deze voor de helft van de oppervlakte meegerekend mogen worden. Sleufsilo’s, gebouwen die zijn gebouwd zonder vergunning en karakteristieke en/of beschermde bebouwing, bijvoorbeeld monumenten, komen niet in aanmerking voor een sloopvoucher. Dit geldt ook voor bebouwing die al gesloopt is.

Waarvoor kun je een sloopvoucher gebruiken?

Een sloopvoucher kan binnen de gemeentegrenzen worden gebruikt door uzelf of door een derde voor projecten waarvoor sloopcompensatie nodig is. Bijvoorbeeld bij Rood voor Rood, uitbreiding bijgebouwen met meer dan 150 m2 en uitbreiding van een woning met meer dan 900 m3. Als u de sloopvoucher overhandigt of verkoopt aan een derde meldt u dat bij de gemeente via een meldingsformulier Sloopvouchers | Gemeente Hof van Twente 

Geldigheid sloopvoucher

Een sloopvoucher is 10 jaar geldig. In die termijn kan de voucher worden ingezet bij een project binnen gemeente Hof van Twente waarvoor sloopcompensatie nodig is.

Aandachtspunt rest sloopmeters

Een belangrijk aandachtspunt is dat wanneer een sloopvoucher gedeeltelijk gebruikt is voor een Rood voor Rood-woning en er blijven sloopmeters over, deze sloopmeters niet meer mogen worden gebruikt om een Rood voor Rood-woning te realiseren. De overgebleven sloopmeters worden ‘rest sloopmeters’ genoemd. Deze sloopmeters kunnen worden gebruikt voor andere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld voor een bijgebouw tot 450 m2, of het uitbreiden van een woning.

Van agrarische bestemming naar woonbestemming

Het uitgangspunt van de sloopvoucherregeling is dat er na de sloop van de bebouwing een passende bestemming op de slooplocatie wordt gelegd. In de sloopvoucher wordt een passende bestemming geregeld. Het doel is dat het agrarisch bedrijf wordt beëindigd en de agrarische bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens
Aanmelding

Velden met een * zijn verplicht