Vergunningen

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de zogenaamde omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om vooroverleg te plegen met de gemeente.

Heb ik een vergunning nodig? Moet ik een melding doen?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij deze vergunningcheck wordt duidelijk of u al dan niet een vergunning nodig heeft of alleen meldingsplichtig bent.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Is het voor u niet mogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken per e-mail of per post naar Gemeente Hof van Twente, postbus 54, 7470 AB Goor. 

Bekijk hier de animaties die u kunnen helpen bij de vergunningscheck en de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Via onderstaande webpagina’s vindt u nadere informatie over de omgevingsvergunning en de verschillende activiteiten:

Let op ! Als u machinaal gaat/laat graven, denkt u dan aan een zgn. KLIC-melding tbv het voorkomen van graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Bestemmingsplan

Uw bouwplan moet in principe voldoen aan het bestemmingsplan. Via Ruimtelijke plannen kunt u meer informatie en alle bestemmingsplannen in Hof van Twente vinden. Wilt u afwijken van het bestemmingsplan dan kunt u daarvoor een principeverzoek indienen. Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om vooroverleg te plegen met de gemeente.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/vergunningen.html